202005.11
1

Nieuwe wijzigingen en verlenging NOW!

Naast de technische wijzigingen die eerder zijn aangebracht aan de NOW (zie nieuwsbrief 8 april 2020), heeft het kabinet per 1 mei 2020 opnieuw wijzigingen aangebracht. Ook heeft minister Koolmees verlenging van de NOW onder gewijzigde voorwaarden aangekondigd. In deze nieuwsbrief lichten wij de wijzigingen toe. Wijzigingen NOW-regeling per 1 mei 2020 Aanpassing berekening omzetdaling…

202004.30
1

Geen transitievergoeding bij nieuwe – lager betaalde – functie

De Hoge Raad heeft bepaald: een werknemer die geconfronteerd wordt met een salarisvermindering heeft géén recht op een gedeeltelijke transitievergoeding. Het Gerechtshof Amsterdam stelde op 15 oktober 2019 aan de Hoge Raad de vraag of een werknemer, die na herplaatsing minder gaat verdienen, recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding (link nieuwsbrief). De Hoge Raad heeft…

202004.08
1

De NOW op drie punten gewijzigd!

Let op: drietal technische wijzigingen in de NOW regeling! In onze nieuwsbrief van 1 april 2020 informeerden wij u over de inhoud van de NOW-regeling. Het kabinet heeft de regeling op drie punten gewijzigd. In deze nieuwsbrief lichten wij deze wijzigingen toe. Berekening subsidievermindering bij aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen aangepast Tijdens de subsidieperiode van…

202004.01
0

Aanvraag NOW waarschijnlijk vanaf volgende week mogelijk!

Vanaf maandag 6 april 2020 kan een werkgever waarschijnlijk een NOW-aanvraag indienen! De regering heeft de inhoud van de Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) bekend gemaakt. De hoofdlijnen van de NOW staan beschreven in onze nieuwsbrief van 18 maart 2020. Op 31 maart 2020 is de regeling gepubliceerd. Daarover informeren wij u in deze nieuwsbrief. Hoogte compensatie en…

202003.18
1

Nieuwe gunstige noodregeling voor werktijdverkorting

Tot 17 maart 2020 konden ondernemers een beroep doen op werktijdverkorting als er voor (een deel van) het personeel geen werk meer was door omstandigheden die buiten het normale ondernemingsrisico vielen. Deze regeling was echter niet berekend op de grote hoeveelheid aanvragen die zijn ingediend sinds de uitbraak van het Coronavirus. Ter vervanging van die…

202002.24
0

Addendum volstaat voor toepassen lage WW-premie

Vanaf 1 januari 2020 betaalt een werkgever voor werknemers met een flexibel contract een hoge WW-premie en voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een lage WW-premie (meer informatie). Het kennisdocument dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 21 januari 2020 heeft gepubliceerd, verduidelijkt de administratieve vereisten die gelden voor het…

201912.30
0

Minister Koolmees verduidelijkt nieuwe wetgeving!

Minister Koolmees heeft twee brieven aan de Tweede Kamer gezonden, waarin de voorwaarden van de Regeling compensatie transitievergoeding en de gedifferentieerde WW-premie worden verduidelijkt. Regeling compensatie transitievergoeding Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers op grond van de Regeling compensatie transitievergoeding compensatie bij het UWV aanvragen voor betaalde transitievergoedingen aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers (zie ook nieuwsbrief…

201912.30
0

Recht op een transitievergoeding bij salarisvermindering?

Heeft de werknemer die minder gaat verdienen recht op een transitievergoeding? Op die vraag geeft de Hoge Raad binnenkort een antwoord. Het Gerechtshof Amsterdam stelde hierover namelijk op 15 oktober 2019 zogenaamde prejudiciële vragen (een vraag aan een hoger gerecht over de uitleg van een rechtsregel) aan de Hoge Raad. Gedeeltelijke transitievergoeding Op grond van…

201912.02
0

Slapende dienstverbanden: definitief wakker maken?

Moet er een einde komen aan slapende dienstverbanden? Gelet op de langverwachte uitspraak van de Hoge Raad d.d. 8 november 2019 lijkt dat er wel op. De Hoge Raad oordeelde namelijk dat een werkgever op verzoek van een werknemer een slapend dienstverband in beginsel moet beëindigen. Dit op grond van het goed werkgeverschap…

201905.08
0

Slapende dienstverbanden verplicht beëindigen?

Kan een werkgever verplicht worden om slapende dienstverbanden te beëindigen? Op die vraag geeft de Hoge Raad op korte termijn een antwoord. De Kantonrechter Limburg volgt namelijk een verzoek van de werknemer om hierover zogenaamde prejudiciële vragen (een vraag aan een hoger gerecht over de uitleg van een rechtsregel) aan de Hoge Raad te stellen….