202002.24
0

Addendum volstaat voor toepassen lage WW-premie

Vanaf 1 januari 2020 betaalt een werkgever voor werknemers met een flexibel contract een hoge WW-premie en voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een lage WW-premie (meer informatie). Het kennisdocument dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 21 januari 2020 heeft gepubliceerd, verduidelijkt de administratieve vereisten die gelden voor het toepassen van de lage WW-premie. Het blijkt eenvoudiger voor werkgevers om aan die vereisten te voldoen.

Originele arbeidsovereenkomst bestaat niet (meer)

Uit het kennisdocument blijkt dat als de originele arbeidsovereenkomst nooit op schrift is gesteld of niet meer in de administratie van de werkgever beschikbaar is (om welke reden dan ook), een schriftelijk addendum volstaat voor het toepassen van de lage WW-premie. Dit addendum moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het moet schriftelijk zijn, en;
  • ondertekend door werkgever en werknemer;
  • uit het addendum moet blijken dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (geen oproepovereenkomst);
  • het addendum wordt bewaard bij de loonadministratie.

Digitale handtekening of e-mail

Eén van de voorwaarden is dat het addendum door de werkgever én de werknemer moet zijn ondertekend. Uit het kennisdocument blijkt dat dit geen handgeschreven handtekening hoeft te zijn. Ook een digitale handtekening is dus voldoende. Het is zelfs voldoende als een werknemer via e-mail of via een HR-systeem instemt met het addendum.

Kortom, het is voor u als werkgever eenvoudiger om te voldoen aan de administratieve vereisten voor het toepassen van de lage WW-premie. Een summier opgesteld addendum waaruit volgt dat de werknemer reeds per 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was en waarmee de werknemer digitaal akkoord is gegaan, is voldoende. Vanwege het uitstel dat minister Koolmees heeft verleend, heeft u tot 1 april 2020 de tijd om een eventueel benodigd addendum in uw loonadministratie op te nemen.

Wij blijven de ontwikkelingen in het arbeidsrecht monitoren en wij zullen u hierover blijven informeren. Indien u nog vragen heeft, kunt u uiteraard contact opnemen met Sophie Mathot (s.mathot@stamoulisadvocaten.nl of 010-3020388).