201912.30
0

Recht op een transitievergoeding bij salarisvermindering?

Heeft de werknemer die minder gaat verdienen recht op een transitievergoeding? Op die vraag geeft de Hoge Raad binnenkort een antwoord. Het Gerechtshof Amsterdam stelde hierover namelijk op 15 oktober 2019 zogenaamde prejudiciële vragen (een vraag aan een hoger gerecht over de uitleg van een rechtsregel) aan de Hoge Raad.

Gedeeltelijke transitievergoeding

Op grond van de wet heeft een werknemer onder bepaalde voorwaarden recht op een transitievergoeding bij uitdiensttreding. Eerder heeft de Hoge verduidelijkt dat een werknemer die weliswaar in dienst blijft van zijn werkgever ook recht heeft op een (gedeeltelijke) transitievergoeding wanneer er sprake is van een structurele en substantiële (ten minste 20%) vermindering van de arbeidsduur. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de functie van de werknemer gedeeltelijk komt te vervallen door een reorganisatie of wanneer de werknemer blijvend gedeeltelijk arbeidsongeschikt is.

Prejudiciële vragen

Wat nog niet duidelijk is, is of een werknemer ook recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding indien de werknemer bij dezelfde werkgever een nieuwe functie gaat bekleden met een aanzienlijk lager salaris. In deze situatie is dus sprake van een achteruitgang in salaris zonder urenverlies. Deze vraag moet het Gerechtshof Amsterdam beantwoorden. De werkneemster in kwestie was door arbeidsongeschiktheid niet meer in staat haar functie als lerares uit te oefenen. Wel kon zij bij dezelfde werkgever als onderwijsassistente gaan werken voor minder uren en minder salaris. De werkneemster wil weten of zij naast het urenverlies, ook voor het salarisverlies aanspraak kan maken op een gedeeltelijke transitievergoeding. Om hierover te kunnen oordelen, wenst het gerechtshof eerst een antwoord van de Hoge Raad op de volgende vragen:

  1. Heeft een werknemer wiens salaris als gevolg van een functiewijziging lager wordt recht op een gedeeltelijke transitievergoeding?;
  2. Welke eisen worden er gesteld aan de manier waarop de functie wijzigt?;
  3. Moet de vermindering van salaris dan substantieel (ten minste 20%) en structureel (naar verwachting blijvend) zijn?;
  4. Hoe dient de transitievergoeding te worden berekend indien zowel het salaris als de arbeidsduur verminderd is?

Wanneer de Hoge Raad deze vragen zal beantwoorden, is nog niet duidelijk. Wij zullen de ontwikkelingen blijven monitoren en u hierover informeren. Indien u in de tussengelegen periode te maken krijgt met een (gedeeltelijke) beëindiging van het dienstverband van uw werknemer, dan adviseren wij u hierover uiteraard graag.

Indien u nog vragen heeft, kunt u uiteraard contact opnemen met Sophie Mathot (s.mathot@stamoulisadvocaten.nl of 010-3020384).