Socialezekerheidsrecht

Ook met vragen over het in Nederland geldende socialezekerheidsrecht kunt u bij Stamoulis Advocaten goed terecht. Stamoulis Advocaten heeft ruime ervaring met het adviseren en procederen op het gebied van onder andere de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Stamoulis Advocaten staat op dit rechtsgebied zowel werkgevers als werknemers bij. Ook werkgevers worden namelijk op regelmatige basis geconfronteerd met besluiten van het UWV waarbij de werkgever belanghebbende is. Zo adviseren wij bijvoorbeeld met regelmaat over loonsancties en hoe deze te voorkomen en/of bekorten.

Heeft u als werkgever of werknemer een vraag op het gebied van het socialezekerheidsrecht (bijvoorbeeld over de WW, WIA of ZW) en wilt u deze aan een advocaat voorleggen? Wacht u daar dan niet te lang mee. Aan de meeste vraagstukken met betrekking tot het socialezekerheidsrecht ligt een besluit van het UWV ten grondslag waartegen u, voor zover nodig, tijdig in bezwaar of beroep dient te gaan. Zo voorkomt u dat het besluit onherroepelijk wordt en u hiertegen in beginsel niets meer kunt ondernemen. Stamoulis Advocaten staat u graag terzijde bij het maken van bezwaar of het instellen van beroep.