Schriftelijkheidsvereiste artikel 7:670b BW in het kader van de bedenktermijn

Bron: «JIN» 2017/6
Titel: Annotatie Rick de Vos bij Rechtbank Zeeland - West Brabant 15 februari 2017, JIN 2017/110 (Nuplex Resins B.V. / werkneemster)
Omschrijving: Schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:670b BW gaat niet zover dat de bedenktermijn pas gaat lopen na ondertekening van de beëindigingsovereenkomst.


Aanzegging of opzegging?

Bron: «JIN» 2016/10
Titel: Annotatie Rick de Vos bij Rechtbank Amsterdam 24 augustus 2016, JIN 2016/218 (werkneemster / Kinderopvang 't Zonnehoekje B.V.)
Omschrijving: Werkneemster had de aanzegging, nu zij zelf uitging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, moeten opvatten als een opzegging. Vervaltermijn artikel 7:686a BW verstreken.


Geconverteerde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in onbepaalde tijd: opzegging of geen opzegging?

Bron: «JIN» 2016/2
Titel: Annotatie Aspasia Stamoulis en Rick de Vos bij Hoge Raad 13 november 2015, JIN 2016/24 (werknemer / Dakteam Dakbeheer B.V.)
Omschrijving: Geconverteerde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in onbepaalde tijd toch gewoon ‘laten aflopen’ kan worden beschouwd als ‘opzegging’. Termijn artikel 9 BBA verstreken.


Seizoensarbeid: leidt duurzaamheid tot meer zekerheid?

Bron: «JIN» 2015/5
Titel: Annotatie Sophie Mathot bij Rechtbank Den Haag 3 april 2015, JIN 2015/103 (werknemer / X c.s.)
Omschrijving: Belangenafweging op grond van artikel 7:611 BW leidt ertoe dat seizoensarbeider, die al tien jaar lang van mei tot en met november werkzaamheden verricht, ook voor het nieuwe seizoen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dient te worden aangeboden.


De arbeidsongeschikte gedetineerde werknemer: wat is zwaarwegender, ziek zijn of gedetineerd zijn?

Bron: «JIN» 2015/4
Titel: Annotatie Aspasia Stamoulis en Rick de Vos bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 maart 2015, JIN 2015/74 (werkneemster / Achmea Interne Diensten)
Omschrijving: Geen recht op loondoorbetaling bij zieke werknemer in detentie. Artikel 7:627 BW prevaleert.


Albert Heijn “vervangt” Food Village op Schiphol: overgang van onderneming of niet?

Bron: «JIN» 2015/3
Titel: Annotatie Aspasia Stamoulis bij Rechtbank Noord-Holland 29 augustus 2014, JIN 2015/50 (Food Village (Schiphol) B.V. / werknemer)
Omschrijving: Exploitatie supermarkt op Schiphol wordt door AH overgenomen van Food Village. Geen overgang van onderneming vanwege ontbreken identiteitsbehoud. Ontbinding arbeidsovereenkomst onder toekenning vergoeding conform sociaal plan.