Berekening transitievergoeding bij twee - naast elkaar bestaande - arbeidsovereenkomsten

Bron: «JIN» 2018/13
Titel: Annotatie Rigje Rosier bij Rechtbank Limburg 30 oktober 2017, JIN 2018/13 ( Werknemer / Stichting Zorggroep Noord- en Midden-Limburg)
Omschrijving: Werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een arbeidsomvang van 25 uren (arbeidsovereenkomst I). Een urenuitbreiding van werknemer wordt vastgelegd in een tweede tijdelijke arbeidsovereenkomst (arbeidsovereenkomst II). Arbeidsovereenkomst I wordt opgezegd met een ontslagvergunning van het UWV. Arbeidsovereenkomst II telt niet mee voor de berekening van de transitievergoeding. Het gaat om projectmatige werkzaamheden van tijdelijke aard en duur.


Schriftelijkheidsvereiste artikel 7:670b BW in het kader van de bedenktermijn

Bron: «JIN» 2017/6
Titel: Annotatie Rick de Vos bij Rechtbank Zeeland - West Brabant 15 februari 2017, JIN 2017/110 (Nuplex Resins B.V. / werkneemster)
Omschrijving: Schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:670b BW gaat niet zover dat de bedenktermijn pas gaat lopen na ondertekening van de beëindigingsovereenkomst.


Schriftelijkheidsvereiste artikel 7:670b BW in het kader van de bedenktermijn

Bron: «JIN» 2017/6
Titel: Annotatie Rick de Vos bij Rechtbank Zeeland - West Brabant 15 februari 2017, JIN 2017/110 (Nuplex Resins B.V. / werkneemster)
Omschrijving: Schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:670b BW gaat niet zover dat de bedenktermijn pas gaat lopen na ondertekening van de beëindigingsovereenkomst.


Aanzegging of opzegging?

Bron: «JIN» 2016/10
Titel: Annotatie Rick de Vos bij Rechtbank Amsterdam 24 augustus 2016, JIN 2016/218 (werkneemster / Kinderopvang 't Zonnehoekje B.V.)
Omschrijving: Werkneemster had de aanzegging, nu zij zelf uitging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, moeten opvatten als een opzegging. Vervaltermijn artikel 7:686a BW verstreken.


Geconverteerde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in onbepaalde tijd: opzegging of geen opzegging?

Bron: «JIN» 2016/2
Titel: Annotatie Aspasia Stamoulis en Rick de Vos bij Hoge Raad 13 november 2015, JIN 2016/24 (werknemer / Dakteam Dakbeheer B.V.)
Omschrijving: Geconverteerde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in onbepaalde tijd toch gewoon ‘laten aflopen’ kan worden beschouwd als ‘opzegging’. Termijn artikel 9 BBA verstreken.


Seizoensarbeid: leidt duurzaamheid tot meer zekerheid?

Bron: «JIN» 2015/5
Titel: Annotatie Sophie Mathot bij Rechtbank Den Haag 3 april 2015, JIN 2015/103 (werknemer / X c.s.)
Omschrijving: Belangenafweging op grond van artikel 7:611 BW leidt ertoe dat seizoensarbeider, die al tien jaar lang van mei tot en met november werkzaamheden verricht, ook voor het nieuwe seizoen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dient te worden aangeboden.


De arbeidsongeschikte gedetineerde werknemer: wat is zwaarwegender, ziek zijn of gedetineerd zijn?

Bron: «JIN» 2015/4
Titel: Annotatie Aspasia Stamoulis en Rick de Vos bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 maart 2015, JIN 2015/74 (werkneemster / Achmea Interne Diensten)
Omschrijving: Geen recht op loondoorbetaling bij zieke werknemer in detentie. Artikel 7:627 BW prevaleert.