Arbeidsrecht

Stamoulis Advocaten legt zich toe op het vinden van de beste arbeidsrechtelijke oplossing voor de aan haar voorgelegde vraagstukken, die alle facetten van het arbeidsrecht bestrijken. Stamoulis Advocaten is onder andere gespecialiseerd in de volgende aspecten van het arbeidsrecht:

 • Gevolgen Wet werk en zekerheid;
 • Arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
 • Arbeidsovereenkomsten en reglementen;
 • Arbeidstijden en arbeidsduur;
 • Collectieve arbeidsovereenkomsten;
 • Concurrentie- en relatiebedingen;
 • Flexibele arbeidsrelaties (uitzend-, detacherings-, oproep- en min/max contracten);
 • Gelijke behandeling;
 • Internationale arbeidsrelaties (salary split overeenkomsten etc.);
 • Managementovereenkomsten;
 • Medezeggenschap (ondernemingsraden, personeelsvertegenwoordigingen etc.);
 • Ontslag (individueel, collectief en vaststellingsovereenkomsten);
 • Overgang van onderneming (fusie, overname, (de)privatisering, outsourcing);
 • Privacy (Wet bescherming persoonsgegevens);
 • Reorganisatie;
 • Schorsing en op non-actiefstelling;
 • Statutair bestuurders;
 • Vergoedingen (transitievergoeding, billijke vergoeding, golden parachutes etc.);
 • Wachtgeld;
 • Werkgeversaansprakelijkheid.

Stamoulis Advocaten wordt bij voorkeur in een vroeg stadium ingeschakeld. Voorkomen is namelijk beter dan genezen, ook in het arbeidsrecht. Niet in de laatste plaats vanwege de met een procedure gepaard gaande kosten. Een tijdige en zorgvuldige advisering heeft veelal een positief resultaat. Bij Stamoulis Advocaten bent u hiervoor aan het juiste adres.

Komt het toch tot een procedure? Ook dan maakt u met het inschakelen van ons kantoor de juiste keuze. Stamoulis Advocaten is vanwege de jarenlange ervaring in het arbeidsrecht en de advocatuur sterk bedreven in het voeren van onderhandelingen en procedures.