Privacyrecht

Ook kan Stamoulis Advocaten u adviseren over het privacyrecht. Hierbij kunt u denken aan de verplichtingen die op ondernemingen rusten of de rechten die particulieren hebben op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens of de per 25 mei 2018 geldende Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Stamoulis Advocaten is onder andere gespecialiseerd in de volgende aspecten van het privacyrecht:

 

 

  • De vraag of een onderneming voldoet aan de privacyregels die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
  • De inhoud van de verplichte bewerkersovereenkomst;
  • De verplichting voor een onderneming om een register bij te houden van de verwerkingsactiviteiten;
  • Het al dan niet bestaan van een datalek en de gevolgen daarvan, zoals de meldplicht van een onderneming bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de betrokkene(n);
  • De rechten van particulieren, zoals het recht van inzage en het recht van kopie van bijvoorbeeld personeelsdossiers, het recht op rectificatie en het recht op vergetelheid;
  • De inhoud van het social media beleid binnen een onderneming of een internet- en e-mail-code; Sanctiemogelijkheden bij overtreding van privacyregels.