202004.08
1

De NOW op drie punten gewijzigd!

Let op: drietal technische wijzigingen in de NOW regeling! In onze nieuwsbrief van 1 april 2020 informeerden wij u over de inhoud van de NOW-regeling. Het kabinet heeft de regeling op drie punten gewijzigd. In deze nieuwsbrief lichten wij deze wijzigingen toe.

  1. Berekening subsidievermindering bij aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen aangepast

Tijdens de subsidieperiode van de NOW committeert de werkgever zich om geen ontslagaanvraag voor werknemers in te dienen bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Dient u deze ontslagaanvraag toch in? Dan is de consequentie dat de definitieve subsidie lager wordt. In de eerste versie van de regeling was de berekeningswijze van de subsidieverlaging niet goed geregeld. Doordat bij die berekening ook het omzetverlies werd betrokken, zou de subsidie in sommige gevallen minder afnemen dan het kabinet voor ogen had. Een onbedoeld bijeffect kon zijn dat de “ontslagboete” van 50% gedeeltelijk, geheel, of zelfs méér dan geheel teniet werd gedaan, afhankelijk van de hoogte van het omzetverlies. Het kabinet heeft deze fout nu verholpen door het omzetverlies niet langer bij de berekening van de subsidieverlaging te betrekken. Nu wordt 90% (het maximale subsidiepercentage) van 150% van het loon van de werknemers in de maand januari 2020  (plus de opslag van 30% voor werkgeverslasten) maal drie (subsidieperiode is drie maanden), in mindering gebracht op het subsidiebedrag. Hierdoor zorgt het indienen van een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen tijdens de subsidieperiode altijd voor de door het kabinet beoogde verlaging van de subsidie. Ook is nader toegelicht dat de werkgever bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen tijdens de subsidieperiode (ingediend na 1 april 2020) aannemelijk dient te maken dat het ontslag niet kan worden voorkomen door een beroep op de NOW en waarom niet.

2. Langere termijn vaststellen definitieve subsidie

De werkgever is verplicht om na afloop van de NOW een verzoek te doen tot definitieve vaststelling van de subsidie. In de eerste versie van de regeling stond dat het UWV de definitieve subsidie dan binnen 22 weken zou vaststellen. Deze termijn is nu verruimd naar 52 weken. Voor de meeste werkgevers zal de subsidie alsnog binnen 22 weken worden vastgesteld. Aanvullende controlewerkzaamheden kunnen ervoor zorgen dat het UWV de langere termijn nodig heeft.

3. Gebruik buitenlands rekeningnummer bij aanvraag

Sommige werkgevers hebben een buitenlands rekeningnummer gekoppeld aan hun loonheffingennummer. Het UWV kan een subsidieaanvraag waarbij een buitenlands rekeningnummer is opgegeven echter niet behandelen. Voor deze situatie is nu geregeld dat werkgevers met een buitenlands rekeningnummer binnen vier weken na de aanvraag een Nederlands rekeningnummer kunnen doorgeven. De subsidie wordt dan betaald op dit Nederlandse rekeningnummer.

Wij zijn u uiteraard graag behulpzaam bij het aanvragen van de NOW. Ook voor andere vragen rondom de NOW kunt u uiteraard contact opnemen met Rick de Vos (r.devos@stamoulisadvocaten.nl of 010-3020384).