Privacy Statement

Stamoulis Advocaten hecht veel belang aan de privacy van de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens die via deze website worden verkregen ten behoeve van het leveren van informatie of het verzenden van nieuwsberichten en brieven, worden uitsluitend gebruikt om aan uw verzoek te voldoen. Ook in het kader van onze commerciële relatie zouden wij u nieuwsbrieven, uitnodigingen voor presentaties e.d. kunnen sturen.

Indien u uw gegevens aan de database van Stamoulis Advocaten wilt laten toevoegen of hieruit wenst te laten verwijderen, dan wel uw gegevens wilt laten corrigeren, verzoeken wij u ons dit per email te laten weten.

Stamoulis Advocaten kan deze privacy statement van tijd tot tijd aanpassen, een en ander uiteraard in overeenstemming met de toepasselijke privacy wetgeving. Op deze pagina kunt u altijd de meest recente versie van de privacy statement inzien.