Over ons

Stamoulis Advocaten is een nichekantoor dat zich sinds de oprichting in 2009 voornamelijk bezighoudt met het arbeidsrecht. Andere rechtsgebieden waarbinnen ons kantoor optreedt, zijn het ambtenarenrecht en het socialezekerheidsrecht. Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij. Daar horen ook werkgevers bij die vertegenwoordigd zijn in specifieke branches, zoals bijvoorbeeld payrolling, welzijn, onderwijs, zorg en sociale werkvoorziening.

Ons kantoor onderscheidt zich door de combinatie van juridisch inhoudelijk hoogwaardige kwaliteit met een op maat gemaakt advies voor onze cliënten. We zijn klein van omvang, maar groot in waarde. Met een gedreven en specialistisch team leggen we ons toe op het vinden van de beste oplossing voor de aan ons voorgelegde vraagstukken. Wij hebben een duidelijke en heldere visie wat de wijze en inhoud van juridische dienstverlening betreft. Het bieden van maatwerk staat daarbij voorop: maatwerk qua aanpak van de zaak maar zeker ook qua kosten. Het leveren van maatwerk gaat hand in hand met de ons kenmerkende praktische en persoonlijke benadering, zodat in nauwe samenwerking met u als cliënt een optimaal resultaat wordt bereikt.

Logo Erasmus School of Law ROOD CMYK