202003.18
0

Nieuwe gunstige noodregeling voor werktijdverkorting

Tot 17 maart 2020 konden ondernemers een beroep doen op werktijdverkorting als er voor (een deel van) het personeel geen werk meer was door omstandigheden die buiten het normale ondernemingsrisico vielen. Deze regeling was echter niet berekend op de grote hoeveelheid aanvragen die zijn ingediend sinds de uitbraak van het Coronavirus. Ter vervanging van die regeling heeft het kabinet gisterenavond, op 17 maart 2020, de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (“NOW”) geïntroduceerd. De NOW moet het mogelijk maken om meer werkgevers op een relatief eenvoudige wijze financieel tegemoet te komen om werkloosheid te voorkomen.

Inhoud

De NOW ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. Werkgevers kunnen door deze maatregel een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. De maximale tegemoetkoming is 90% van de loonsom van de werkgever en wordt verstrekt indien 100% van de omzet wegvalt. Indien bijvoorbeeld 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom. Het UWV zal de tegemoetkoming bij voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. De werkgever blijft 100% van het loon van zijn personeel doorbetalen. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling van de omzet is geweest. Een nabetaling of terugvordering kan dan aan de orde zijn. Grote verschillen met de Regeling Werktijdverkorting zijn dat de werkgever het loon door moet betalen, maar ook eerder een tegemoetkoming ontvangt en dat de tegemoetkoming op grond van de NOW niet ten koste gaat van de opgebouwde WW-rechten van werknemers.

Voorwaarden

Ondernemers kunnen gebruik maken van de NOW indien zij tenminste 20% omzetverlies verwachten. De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden en kan onder bepaalde voorwaarden eenmalig met nogmaals drie maanden worden verlengd. De tegemoetkoming voorziet in de loonkosten van vaste werknemers én werknemers met een flexibel contract. Werkgevers kunnen dus ook werknemers met flexibele contracten met behulp van de tegemoetkoming in dienst houden. Een belangrijke voorwaarde is dat er tijdens deze subsidieperiode géén ontslagvergunning op grond van bedrijfseconomische redenen mag worden aangevraagd voor werknemers. Het is vooralsnog onduidelijk of deze voorwaarde ook geldt voor reeds lopende ontslagtrajecten wegens bedrijfseconomische redenen die geen verband houden met het Coronavirus.

Werktijdverkorting

Een ondernemer die al gebruik maakt van Werktijdverkorting kan dit gedurende de looptijd van de vergunning blijven doen. Pas bij een eventuele verlenging dient gebruik gemaakt te worden van de nieuwe regeling. De reeds ingediende Werktijdverkortingsaanvragen worden automatisch omgezet naar het nieuwe systeem. Wel zal bij die ondernemers aanvullende informatie worden opgevraagd.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft ernaar de exacte inhoud van de NOW binnen twee weken bekend te maken. De NOW wordt zo spoedig mogelijk opengesteld.

Wij zullen de ontwikkelingen blijven monitoren en u hierover informeren. Indien u nog vragen heeft, kunt u uiteraard contact opnemen met Sophie Mathot (s.mathot@stamoulisadvocaten.nl of 010-3020388).