201905.08
0

Slapende dienstverbanden verplicht beëindigen?

Kan een werkgever verplicht worden om slapende dienstverbanden te beëindigen? Op die vraag geeft de Hoge Raad op korte termijn een antwoord.

De Kantonrechter Limburg volgt namelijk een verzoek van de werknemer om hierover zogenaamde prejudiciële vragen (een vraag aan een hoger gerecht over de uitleg van een rechtsregel) aan de Hoge Raad te stellen.

Is een oordeel van de Hoge Raad wenselijk? Wij menen van wel. Vóór de totstandkoming van de Wet compensatie transitievergoeding (lees meer) was de vaste lijn is de rechtspraak dat een werkgever een dienstverband van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer slapend kan houden zodat geen transitievergoeding betaald hoeft te worden. Deze werkgever handelt niet ernstig verwijtbaar en ook op grond van het goed werkgeverschap kan deze werkgever niet verplicht worden om over te gaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Een terechte vraag is of de Wet compensatie transitievergoeding hierin verandering heeft aangebracht.

Zeer recent zijn er namelijk tegengestelde uitspraken verschenen. In deze uitspraken betrof het een volledig en duurzaam arbeidsongeschikte werknemer waarbij de kans op herstel nihil was.

De Kantonrechter Almelo oordeelde bijvoorbeeld op 21 maart 2019 dat het tot de keuzevrijheid van de werkgever behoort om een arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer al dan niet te beëindigen. Er bestaat geen wettelijke verplichting tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de Wet compensatie transitievergoeding legt evenmin een dergelijke verplichting op aan de werkgever. Ook overweegt de kantonrechter dat een werkgever zeer aanzienlijke bedragen zou moeten voorfinancieren zonder dat hij weet binnen welke termijn hij gecompenseerd wordt. Tegen die achtergrond kan een werkgever naar het oordeel van de Kantonrechter Almelo niet verplicht worden om een arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen.

De Voorzieningenrechter Den Haag overwoog op 28 maart 2019 echter dat hoewel de Wet compensatie transitievergoeding geen wettelijke verplichting schept om de arbeidsovereenkomsten van langdurig arbeidsongeschikte werknemers te beëindigen, een werkgever op grond van het goed werkgeverschap toch verplicht kan worden om een slapend dienstverband te beëindigen. Dit in het licht van de gehele Wet compensatie transitievergoeding (de vergoeding wordt gecompenseerd) en de bedoeling van de wetgever (het tegengaan van slapende dienstverbanden).

Nogmaals, de wet kent geen verplichting om tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst over te gaan en deze laat zich dus door een werknemer niet afdwingen, ook niet om zo een transitievergoeding te kunnen bemachtigen. De compensatieregeling maakt dit ons inziens niet anders. Dat neemt echter niet weg dat een rechter anders kan oordelen zoals de Voorzieningenrechter Den Haag deed. Een richtinggevend oordeel van de Hoge Raad is dan ook zeer wenselijk.

Wij zullen de ontwikkelingen blijven monitoren en u hierover informeren. Indien u in de tussengelegen periode te maken heeft met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer die aanstuurt op een beëindiging van zijn of haar arbeidsovereenkomst, dan adviseren wij u hierover uiteraard graag.

Indien u nog vragen heeft, kunt u  contact opnemen met Sophie Mathot (s.mathot@stamoulisadvocaten.nl of 010-3020384) of Nathan de Haas (n.dehaas@stamoulisadvocaten.nl of 010-3020387).