202204.14
0

SER-advies: Hybride werken heeft de toekomst

Omdat de verwachting is dat hybride werken na de coronapandemie niet meer is weg te denken uit de samenleving, is nieuwe wetgeving nodig. Hybride werken is het combineren van verschillende vormen van plaats- en tijdsonafhankelijk werk. In dat kader is het initiatiefvoorstel  ‘Werken waar je wilt’ in januari 2020 ingediend, welk voorstel een wijziging van…

202104.30
0

De vervaltermijn volgens de Hoge Raad

Als de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd per 1 maart, wat is dan de echte laatste dag van de arbeidsovereenkomst (door de Hoge Raad aangeduid als: de laatste werkdag)? Is dat 1 maart of 28 februari? En wat is de laatste dag van de drie maanden die een werknemer heeft om een transitievergoeding te vorderen? De Hoge…

202103.19
0

Oordeel bedrijfsarts is leidend (wetsvoorstel)

Meer zekerheid voor werkgevers over de loondoorbetalingsverplichting bij de zieke werknemer nu het oordeel van de bedrijfsarts leidend wordt. Vanaf 1 september 2021 is het oordeel van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de arbeidsongeschikte werknemer leidend bij de zogenaamde ‘RIV-toets’ na 104 weken arbeidsongeschiktheid. Dit volgt uit het door de minister van Sociale Zaken…

202102.12
0

NOW-3: Verhoging van het vergoedingspercentage naar 85%

Het kabinet heeft het vergoedingspercentage van de NOW-3 verhoogd na publicatie van het nieuwsbericht van 8 januari 2021 (‘NOW-3: Aanpassing van de maatregel’). De informatie in dat nieuwsbericht met betrekking tot het vergoedingspercentage is veranderd. Waar uit eerdere informatie van het kabinet volgde dat het vergoedingspercentage in de vierde tranche van NOW-3 (januari-maart 2021) 80%…

202101.25
1

Wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen voor de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Dit wetsvoorstel heeft onder meer gevolgen voor het bestuur en toezicht van stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Voor deze entiteiten zal worden aangesloten bij de bestaande regels voor de naamloze vennootschap (NV) en besloten vennootschap (BV)…

202101.08
0

NOW-3: Aanpassing van de maatregel

Het loket voor de derde aanvraagperiode is op 27 december 2020 gesloten. De verwachting is dat de verscherpte maatregelen tijdens de op 14 december 2020 aangekondigde lockdown ertoe leiden dat meer bedrijven worden getroffen door omzetverlies dan dat eerder het geval was. Het kabinet heeft er dan ook voor gekozen de NOW-3 iets aan te…

202011.17
0

Partijbedoeling geen zelfstandig element meer bij kwalificatie arbeidsrelatie

De Hoge Raad heeft bepaald: bij de beoordeling of een overeenkomst kenmerken heeft van een arbeidsovereenkomst is de vraag of partijen de bedoeling hadden de overeenkomst als arbeidsovereenkomst aan te merken als zelfstandig element niet meer relevant. De partijbedoeling moet volgens de Hoge Raad, in tegenstelling tot wat volgt uit eerdere rechtspraak, bij kwalificatie van…

202011.17
0

Werken in tijden van corona

Minister-president Rutte was op dinsdag 13 oktober jl. duidelijk: thuiswerken is en blijft de norm voor de komende periode. Veel vragen die de afgelopen maanden al speelden, blijven hierdoor actueel. Gedacht kan worden aan de vraag in hoeverre een recht bestaat op thuiswerken voor de werknemer of in hoeverre de werkgever de werknemer kan verplichten…

202009.21
0

NOW 3.0: definitieve voorwaarden

Binnenkort is het mogelijk een beroep te doen op NOW-3 (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). De NOW-2 is op 1 oktober 2020 afgelopen en op grond van de verwachting dat het coronavirus aanhoudende invloed heeft op de Nederlandse samenleving en economie, biedt het kabinet werkgevers aansluitend steun in de vorm van NOW-3. NOW-3 zorgt dat bedrijven…

202006.04
0

NOW 2.0: vanaf 6 juli 2020 aanvraag voor verlengde NOW mogelijk!

De voorwaarden voor de verlengde NOW zijn bekend! Wij kondigden dit al aan in onze vorige nieuwsbrief (zie nieuwsbrief 11 mei 2020). De NOW wordt verlengd met een periode van 3 maanden, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus 2020 kan worden aangevraagd. Verlenging NOW-regeling Een werkgever die minstens…