202002.24
0

Addendum volstaat voor toepassen lage WW-premie

Vanaf 1 januari 2020 betaalt een werkgever voor werknemers met een flexibel contract een hoge WW-premie en voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een lage WW-premie (meer informatie). Het kennisdocument dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 21 januari 2020 heeft gepubliceerd, verduidelijkt de administratieve vereisten die gelden voor het…

201912.30
0

Minister Koolmees verduidelijkt nieuwe wetgeving!

Minister Koolmees heeft twee brieven aan de Tweede Kamer gezonden, waarin de voorwaarden van de Regeling compensatie transitievergoeding en de gedifferentieerde WW-premie worden verduidelijkt. Regeling compensatie transitievergoeding Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers op grond van de Regeling compensatie transitievergoeding compensatie bij het UWV aanvragen voor betaalde transitievergoedingen aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers (zie ook nieuwsbrief…

201912.30
0

Recht op een transitievergoeding bij salarisvermindering?

Heeft de werknemer die minder gaat verdienen recht op een transitievergoeding? Op die vraag geeft de Hoge Raad binnenkort een antwoord. Het Gerechtshof Amsterdam stelde hierover namelijk op 15 oktober 2019 zogenaamde prejudiciële vragen (een vraag aan een hoger gerecht over de uitleg van een rechtsregel) aan de Hoge Raad. Gedeeltelijke transitievergoeding Op grond van…

201912.02
0

Slapende dienstverbanden: definitief wakker maken?

Moet er een einde komen aan slapende dienstverbanden? Gelet op de langverwachte uitspraak van de Hoge Raad d.d. 8 november 2019 lijkt dat er wel op. De Hoge Raad oordeelde namelijk dat een werkgever op verzoek van een werknemer een slapend dienstverband in beginsel moet beëindigen. Dit op grond van het goed werkgeverschap…

201905.08
0

Slapende dienstverbanden verplicht beëindigen?

Kan een werkgever verplicht worden om slapende dienstverbanden te beëindigen? Op die vraag geeft de Hoge Raad op korte termijn een antwoord. De Kantonrechter Limburg volgt namelijk een verzoek van de werknemer om hierover zogenaamde prejudiciële vragen (een vraag aan een hoger gerecht over de uitleg van een rechtsregel) aan de Hoge Raad te stellen….

201903.18
0

Regeling compensatie transitievergoeding geeft eindelijk duidelijkheid

Eindelijk is er meer duidelijkheid over het aanvragen van de compensatie voor de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De op 26 februari 2019 gepubliceerde Regeling compensatie transitievergoeding (“de Regeling”) maakt onder meer duidelijk wanneer werkgevers de compensatie kunnen en moeten aanvragen en op welke wijze. Op 23 augustus 2018 schreven wij al een artikel over deze…

201902.27
1

Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Op 5 februari jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (“WAB”) aangenomen. Deze wet heeft tot doel een nieuwe balans op de arbeidsmarkt aan te brengen tussen zekerheid en kansen. Hierna zullen enkele belangrijke maatregelen uit dit wetsvoorstel worden besproken, zoals deze zijn aangenomen door de Tweede Kamer. Aanpassing duur keten(regeling)…

201808.23
1

Gewijzigde Uitvoeringsregels UWV

De UWV Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen (“UBE”) en de UWV Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (“ULAO”) bevatten een artikelsgewijs overzicht van de relevante wettelijke en ministeriële regels over ontslag. Daarnaast bevatten de Uitvoeringsregels een nadere toelichting over hoe het UWV deze regels toepast en welke informatie de werkgever bij de ontslagaanvraag moet voegen. Per…

201808.23
0

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid aangenomen

Onder het huidige recht is de werkgever die de arbeidsovereenkomst van een langdurig zieke werknemer beëindigt of niet voortzet, een transitievergoeding verschuldigd. Dit ervaren werkgevers vaak als onrechtvaardig, omdat zij al vergaande financiële verplichtingen hebben ten aanzien van langdurig zieke werknemers. Eerder berichtten wij over het wetsvoorstel voor compensatie van de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid….

201802.14
0

Updates arbeidsrecht: transitievergoeding bij ontslag op staande voet, opzegverbod tijdens ziekte en basiscontract

Ook de afgelopen maand heeft weer een aantal interessante ontwikkelingen plaatsgevonden in het arbeidsrecht. Aanspraak op de transitievergoeding bij een ontslag op staande voet? Nee, aldus de A-G van de Hoge Raad, tenzij sprake is van een uitzonderlijk geval. Verder is een in de praktijk veel voorkomende discussie door een recente uitspraak weer opgelaaid: hoe…