202011.17
0

Partijbedoeling geen zelfstandig element meer bij kwalificatie arbeidsrelatie

De Hoge Raad heeft bepaald: bij de beoordeling of een overeenkomst kenmerken heeft van een arbeidsovereenkomst is de vraag of partijen de bedoeling hadden de overeenkomst als arbeidsovereenkomst aan te merken als zelfstandig element niet meer relevant. De partijbedoeling moet volgens de Hoge Raad, in tegenstelling tot wat volgt uit eerdere rechtspraak, bij kwalificatie van…

202011.17
0

Werken in tijden van corona

Minister-president Rutte was op dinsdag 13 oktober jl. duidelijk: thuiswerken is en blijft de norm voor de komende periode. Veel vragen die de afgelopen maanden al speelden, blijven hierdoor actueel. Gedacht kan worden aan de vraag in hoeverre een recht bestaat op thuiswerken voor de werknemer of in hoeverre de werkgever de werknemer kan verplichten…

202009.21
0

NOW 3.0: definitieve voorwaarden

Binnenkort is het mogelijk een beroep te doen op NOW-3 (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). De NOW-2 is op 1 oktober 2020 afgelopen en op grond van de verwachting dat het coronavirus aanhoudende invloed heeft op de Nederlandse samenleving en economie, biedt het kabinet werkgevers aansluitend steun in de vorm van NOW-3. NOW-3 zorgt dat bedrijven…

202006.04
0

NOW 2.0: vanaf 6 juli 2020 aanvraag voor verlengde NOW mogelijk!

De voorwaarden voor de verlengde NOW zijn bekend! Wij kondigden dit al aan in onze vorige nieuwsbrief (zie nieuwsbrief 11 mei 2020). De NOW wordt verlengd met een periode van 3 maanden, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus 2020 kan worden aangevraagd. Verlenging NOW-regeling Een werkgever die minstens…

202005.11
1

Nieuwe wijzigingen en verlenging NOW!

Naast de technische wijzigingen die eerder zijn aangebracht aan de NOW (zie nieuwsbrief 8 april 2020), heeft het kabinet per 1 mei 2020 opnieuw wijzigingen aangebracht. Ook heeft minister Koolmees verlenging van de NOW onder gewijzigde voorwaarden aangekondigd. In deze nieuwsbrief lichten wij de wijzigingen toe. Wijzigingen NOW-regeling per 1 mei 2020 Aanpassing berekening omzetdaling…

202004.30
1

Geen transitievergoeding bij nieuwe – lager betaalde – functie

De Hoge Raad heeft bepaald: een werknemer die geconfronteerd wordt met een salarisvermindering heeft géén recht op een gedeeltelijke transitievergoeding. Het Gerechtshof Amsterdam stelde op 15 oktober 2019 aan de Hoge Raad de vraag of een werknemer, die na herplaatsing minder gaat verdienen, recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding (link nieuwsbrief). De Hoge Raad heeft…

202004.08
1

De NOW op drie punten gewijzigd!

Let op: drietal technische wijzigingen in de NOW regeling! In onze nieuwsbrief van 1 april 2020 informeerden wij u over de inhoud van de NOW-regeling. Het kabinet heeft de regeling op drie punten gewijzigd. In deze nieuwsbrief lichten wij deze wijzigingen toe. Berekening subsidievermindering bij aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen aangepast Tijdens de subsidieperiode van…

202004.01
0

Aanvraag NOW waarschijnlijk vanaf volgende week mogelijk!

Vanaf maandag 6 april 2020 kan een werkgever waarschijnlijk een NOW-aanvraag indienen! De regering heeft de inhoud van de Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) bekend gemaakt. De hoofdlijnen van de NOW staan beschreven in onze nieuwsbrief van 18 maart 2020. Op 31 maart 2020 is de regeling gepubliceerd. Daarover informeren wij u in deze nieuwsbrief. Hoogte compensatie en…

202003.18
0

Nieuwe gunstige noodregeling voor werktijdverkorting

Tot 17 maart 2020 konden ondernemers een beroep doen op werktijdverkorting als er voor (een deel van) het personeel geen werk meer was door omstandigheden die buiten het normale ondernemingsrisico vielen. Deze regeling was echter niet berekend op de grote hoeveelheid aanvragen die zijn ingediend sinds de uitbraak van het Coronavirus. Ter vervanging van die…

202002.24
0

Addendum volstaat voor toepassen lage WW-premie

Vanaf 1 januari 2020 betaalt een werkgever voor werknemers met een flexibel contract een hoge WW-premie en voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een lage WW-premie (meer informatie). Het kennisdocument dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 21 januari 2020 heeft gepubliceerd, verduidelijkt de administratieve vereisten die gelden voor het…