202101.08
0

NOW-3: Aanpassing van de maatregel

Het loket voor de derde aanvraagperiode is op 27 december 2020 gesloten. De verwachting is dat de verscherpte maatregelen tijdens de op 14 december 2020 aangekondigde lockdown ertoe leiden dat meer bedrijven worden getroffen door omzetverlies dan dat eerder het geval was. Het kabinet heeft er dan ook voor gekozen de NOW-3 iets aan te passen. Dit betekent dat de voorwaarden zoals wij die op 21 september 2020 in een nieuwsbericht uiteen hebben gezet met betrekking tot de vierde tranche, op enkele punten gewijzigd zijn.

Aanpassingen NOW-3

Het kabinet heeft ervoor gekozen om het afbouwsysteem in de NOW-3 aan te passen. Dit houdt in dat de NOW-3 in het eerste kwartaal van 2021 (tranche 4) niet wordt afgebouwd ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020 (tranche 3). De vergoedingspercentages van de NOW blijven gelijk aan het laatste kwartaal van 2020, net als de omzetdrempels en de loonsomvrijstelling.

  • 3 tijdvakken

De NOW-3 blijft bestaan uit 3 tijdvakken van 3 maanden. Deze tijdvakken worden tranches genoemd waarbij NOW-1 en NOW-2 de tranches 1 respectievelijk 2 zijn en de 3 tijdvakken van NOW-3 de tranches 3 (oktober-december 2020), 4 (januari-maart 2021) en 5 (april- juni 2021) zijn.

  • Vergoedingspercentage

Door het pakket niet af te bouwen, blijft het vergoedingspercentage in de vierde tranche (januari-maart 2021) gelijk aan het vergoedingspercentage van de derde tranche (oktober-december 2020). Dat betekent dat het maximale vergoedingspercentage in beide tijdvakken 80% van de loonsom bedraagt. Voor de bepaling van de loonsom geldt nog steeds dat de voorschotten van de drie tranches worden gebaseerd op de loonsom van juni 2020. Daarnaast wordt het minimale omzetverlies om voor de NOW in aanmerking te komen in de vierde tranche niet verhoogd naar 30%, het minimale omzetverlies blijft 20%.

  • Loonsomvrijstelling

Het vrijstellingspercentage, het percentage van de totale loonsom dat de werkgever kan dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten, zal ook hetzelfde blijven. Dit betekent dat het vrijstellingspercentage voor de loonsom zowel in de derde tranche (oktober-december 2020) als in de vierde tranche (januari-maart 2021) 10% bedraagt.

  • Overige voorwaarden

De overige voorwaarden die gelden voor de NOW-3 zijn onveranderd gebleven. Denk hierbij aan i) de korting van 5% wanneer de werkgever niet voldoet aan de inspanningsverplichting om mee te werken aan begeleiding naar nieuw werk van de werknemer, ii) het bonus en dividendverbod en iii) het maximaal te vergoeden dagloon dat per werknemer in de vierde tranche maximaal tweemaal het dagloon is.

  • Aanvragen

Op 27 december 2020 is het loket voor de aanvragen van de tijdelijke NOW-regeling in het derde tijdvak gesloten. Voor het vierde tijdvak is de beoogde aanvraagperiode 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021.

Wat de gevolgen van deze wijzigingen zijn voor de vijfde en laatste tranche van NOW-3 is nog niet bekend.

De werkgever die nog niet eerder een beroep heeft gedaan op de NOW-regeling kan voor elk tranche apart besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Voor de werkgever die heeft deelgenomen aan de tweede periode NOW-regeling, geldt wel dat de drie maanden waarover zij omzetverlies opgeven, moeten aansluiten op de periode die ze de vorige keer hebben opgegeven.

Schematische weergave NOW-3

Onder verwijzing naar bovenstaande aanpassingen volgt hieronder een schematische weergave van de belangrijkste wijzigingen voor NOW-3, tranche 4. Tranche 5 is, zoals eerder aangegeven, voorlopig ongewijzigd:

Tranche 4

(januari – maart 2021)

Subsidiepercentage: 80% 
Omzetdaling: 20% 
Vrijstelling loonsomcorrectie: 10% 
Maximum: 2x dagloon 
Ontslagboete a-grond: Nee 
Bonus- dividendverbod: Ja

Tranche 5

(april – juni 2021)

Subsidiepercentage: 60% 
Omzetdaling: 30% 
Vrijstelling loonsomcorrectie: 20% 
Maximum: dagloon 
Ontslagboete a-grond: Nee 
Bonus- dividendverbod: Ja

Wij zullen de ontwikkelingen blijven monitoren en u hierover informeren. Uiteraard zijn wij u graag behulpzaam bij het indienen van een aanvraag voor de NOW-3. Voor vragen rondom de NOW kunt u contact opnemen met Rick de Vos (r.devos@stamoulisadvocaten.nl of 010-3020384).