202102.12
0

NOW-3: Verhoging van het vergoedingspercentage naar 85%

Het kabinet heeft het vergoedingspercentage van de NOW-3 verhoogd na publicatie van het nieuwsbericht van 8 januari 2021 (‘NOW-3: Aanpassing van de maatregel’). De informatie in dat nieuwsbericht met betrekking tot het vergoedingspercentage is veranderd. Waar uit eerdere informatie van het kabinet volgde dat het vergoedingspercentage in de vierde tranche van NOW-3 (januari-maart 2021) 80% van de loonsom zou bedragen, gelijk aan het percentage in tranche 3, is dit vergoedingspercentage voor de vierde tranche nu verhoogd naar 85% van de loonsom.

Vergoedingspercentage 85% van de loonsom

Het kabinet heeft ervoor gekozen het vergoedingspercentage van de NOW-3 te verhogen van 80% naar 85%. Met deze verhoging worden bedrijven extra tegemoet gekomen in de loonkosten als hun omzet daalt als gevolg van het pakket aan coronamaatregelen. Het maximale vergoedingspercentage van de vierde tranche van NOW-3 (januari-maart 2021) bedraagt dus 85% van de loonsom.

De overige maatregelen zoals uiteengezet in het nieuwsbericht van 8 januari 2021 (‘NOW-3: Aanpassing van de maatregel’) blijven ongewijzigd van toepassing. Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Tranche 4

(januari-maart 2021)

Subsidiepercentage: 85% 
Omzetdaling: 20% 
Vrijstelling loonsomcorrectie: 10% 
Maximum: 2x dagloon 
Ontslagboete a-grond: Nee 
Bonus- dividendverbod: Ja

Vanaf 15 februari 2021 kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart 2021. Om de verhoging van de vergoeding mee te kunnen nemen in de voorschotten, is het mogelijk dat de eerste uitbetalingen een aantal dagen later worden overgemaakt dan werkgevers gewend zijn van eerdere NOW-uitbetalingen.

Wij zullen de ontwikkelingen blijven monitoren en u hierover informeren. Uiteraard zijn wij u graag behulpzaam bij het indienen van een aanvraag voor de NOW-3. Voor vragen rondom de NOW kunt u contact opnemen met Rick de Vos (r.devos@stamoulisadvocaten.nl of 010-3020384).