Rick de Vos

linkedin

Rick is sinds oktober 2014 werkzaam bij Stamoulis Advocaten; eerst als juridisch medewerker en per 1 september 2017 als advocaat. Rick houdt zich bezig met alle facetten van zowel het arbeidsrecht als het ambtenarenrecht, variërend van, onder andere, bijstand in individuele tot collectief ontslagsituaties, het opstellen van arbeidsovereenkomsten en reglementen en het adviseren over onderwerpen als onrechtmatige concurrentie en arbeidsongeschiktheid. Naast de werkzaamheden die Rick verricht in uiteenlopende dossiers, schrijft hij op regelmatige basis arbeidsrechtelijke annotaties voor het tijdschrift Jurisprudentie in Nederland (“«JIN»”).

In juli 2014 heeft Rick met succes de Master Arbeidsrecht afgerond aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. In het kader van het associateship van Stamoulis Advocaten met de Master Arbeidsrecht van de Erasmus Universiteit heeft Rick van mei 2014 tot en met juni 2014 een student-stage gelopen bij Stamoulis Advocaten. Gedurende deze stage werd het enthousiasme van Rick voor de toepassing van het recht in de praktijk aangewakkerd; het aanbod om als juridisch medewerker het team van Stamoulis Advocaten te versterken heeft Rick dan ook zonder twijfel aanvaard. Op 1 september 2017 heeft Rick een volgende stap gezet in zijn carrière bij Stamoulis Advocaten en is hij in de Rechtbank Rotterdam beëdigd als advocaat.

Rick is lid van de Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA) en van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) en aspirant-lid van de Vereniging van Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA).

Rick heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied arbeidsrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht Rick om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

Telefoon: 010-3020384
E-mail: r.devos@stamoulisadvocaten.nl