201611.23
2

Transitievergoeding bij ziekte

Eindelijk meer bekend over transitievergoeding bij ziekte In vervolg op ons nieuwsbericht van 22 april 2016 berichten wij u hierbij dat op 7 november jl. de inhoud van het concept wetsvoorstel aangaande de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid bekend is gemaakt. Momenteel is de werkgever aan de werknemer bij langdurige arbeidsongeschiktheid een transitievergoeding verschuldigd indien de…

201604.22
2

Asscher past WWZ aan

Asscher past WWZ aan: compensatie voor transitievergoeding van langdurig arbeidsongeschikte werknemers In aansluiting op ons nieuwsbericht van 10 maart jl. berichten wij u hierbij dat minister Asscher gisteren bekend heeft gemaakt dat het kabinet, na overeenstemming met de coalitiepartners en sociale partners, voornemens is om een aantal wetswijzigingen door te voeren. De meest in het…

201603.10
2

Transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

Op 9 maart 2016 heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een gesprek met NU.nl gezegd dat hij bereid is om de transitievergoeding voor werknemers na twee jaar arbeidsongeschiktheid te schrappen als de werkgever zich aantoonbaar goed heeft ingespannen voor re-integratie.