201604.22
2

Asscher past WWZ aan

Asscher past WWZ aan: compensatie voor transitievergoeding van langdurig arbeidsongeschikte werknemers In aansluiting op ons nieuwsbericht van 10 maart jl. berichten wij u hierbij dat minister Asscher gisteren bekend heeft gemaakt dat het kabinet, na overeenstemming met de coalitiepartners en sociale partners, voornemens is om een aantal wetswijzigingen door te voeren. De meest in het…

201603.10
2

Transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

Op 9 maart 2016 heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een gesprek met NU.nl gezegd dat hij bereid is om de transitievergoeding voor werknemers na twee jaar arbeidsongeschiktheid te schrappen als de werkgever zich aantoonbaar goed heeft ingespannen voor re-integratie.